KALİTE YÖNETİMİ

ATS ASFALT KALİTE YÖNETİMİ

ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi’nin faaliyetlerini ve operasyonlarını iyi tanımlanmış yazılı prosedürlere dayandırmaktadır. Bu prosedürler, hem uluslararası kalite yönetimi standartlarının, hem de uluslararası kalite yönetimi standartlarının, yani ISO 9001’in öngördüğü kriterler, ve ayrıca ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi’nin kendi iç standartları temelinde düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Kalite Sistemi ve prosedürleri şirketin Kalite El Kitabı’nda tanımlanmıştır. ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi, öngördüğü kalite hedeflerine ulaşmak için verimli, tutarlı ve düzenli kontrol mekanizmaları kullanmaktadır.

ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi yönetiminin hedefi, müşterilerinin ihtiyaç ve gereksinimlerine tamamiyle uygun şekilde hizmetler sunmaktır. ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi’nin üyeleri deneyim, uzmanlık, beceri, kalite ve güvenilirliğe büyük önem vermektedir. Firma tarafından gerçekleştirilen her projede uygulama konusunda kararlıdır. Bu sebeple, faaliyetlerini hem sözleşmelerinin koşullarına hem de yasal prosedürlere uygun olarak yürütür ve gerçekleştirir.

ATS ASFALT KALİTE POLİTİKASI

ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi, sözleşme koşulları ile belirlenen tüm müşteri gereksinimlerini yerine getirmek için hem yurtiçinde hem de yurtdışında sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyebilecek olan işimizin teknik, idari ve insan kaynakları yönlerini ustaca yönetmek üzere organize olmuştur.

ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi’nin amacı, üretim ve hizmet gecikmelerine neden olabilecek aksaklıkları en aza indirgemek, bunların tekrar oluşumunu önlemek ve iç ve dış müşteri memnuniyeti hedefimizi gerçekleştirmektir. Bu bağlamda, müşteriler, uzman ekipler, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer hissedarlarla karşılıklı yarar ve güvene dayalı bir işbirliği ortamı tesis edilmiştir.

Tüm süreçler boyunca sistematik bir yaklaşım benimseyen, riskleri ve fırsatları değerlendiren ve hataları yöneten, üretim sürecinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için iş akışlarımızı sürekli gözden geçirmemize olanak sağlayan kalite standartlarımızı sürekli yükseltiyoruz.

Tüm çalışanlarımız, ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi’nin tüm faaliyetlerinin tesis edilen kalite sistemlerimiz çerçevesinde yönetim ekibimizin gözetim ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.

Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli günceller, iş akışlarımızı etkileyebilecek olası eksiklik ve kusurları giderir, tüm faaliyetlerin Kalite Sistemimize uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini düzenli denetimler ve performans ölçümleriyle kontrol ederiz.

Bu politika, uyumluluğu sağlamak için sürekli gözden geçirilir.