İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNTEMİ

ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni (İSG) kurumsal bir değer ve temel bir insan hakkı olarak güçlü bir şekilde desteklemekte ve yönetmektedir. Firma, faaliyetlerinin her alanında sağlık ve güvenliği koruma konusuna öncelik tanımaktadır.

ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine yönelik tüm riskleri, tehlikeleri ve riskli tutumları sistematik olarak değerlendirmekte ve etkili risk kontrol yöntemleri belirleyerek ve bunları uygulayarak riskleri en aza indirmeyi ve bunları kaynağında ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi, ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve faaliyetlerine uygulanabilir nitelikte olan müşterilerin/şartnamelerin gerekliliklerine uymayı ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, bu konuda asgari yükümlülük olarak kabul eder. Firma, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak için maddi ve manevi kaynakların seferber edilmesini temin eder.

ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi, çalışanları, taşeronları (alt-yüklenicileri) ve ilgili taraflar arasında gerçekleştirilecek iletişim, eğitim ve moral motivasyon faaliyetleri açısından İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerinin uygulanmasına ilişkin sorumluluğa sahip çıkma ve paylaşma temelinde “Önleyici Faaliyet” kültürünü oluşturmaya çalışır.

Yönetimin koordinasyonu altında bir ekip olarak çalışan tüm personel, üretimin İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalite gerekliliklerini karşılayarak gerçekleştirilmesini sağlar.

ATS Asfalt Teknolojileri Sanayi, faaliyetlerini İç Denetim, Performans Ölçüm ve İzleme Yöntemleri kullanarak, sistematik raporlama yaparak yürütür, gözden geçirir ve geliştirir; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi amaçlar.